info@monarchiakiado.hu

+36 70 310 9425

img

Dr. Virágh Ajtony

Csaták Tigrisei

A Károly csapatkereszt története

Vásárlás 4 500 Ft

Összefoglaló

2014 óta folyamatosan, s még éveken át az első világháború történéseire emlékezünk – a centenárium alkalmából. Annak a nagy világégésnek az eseményeire, amelynek hazánk s népünk létére gyakorolt meghatározó következményeit napjainkban is érezzük-érzékeljük, viseljük.

Érthetően fordul tehát érdeklődésünk a korszakból ránk maradt emlékek: dokumentumok, tárgyak, jelképek felé. Előkerülnek nagyapáink-dédapáink megsárgult, katona ruhás fényképei. Mellüket kitüntetések ékesítik, köztük minden bizonnyal ott látható a szinte a Nagy Háború jelképévé vált Károly Csapatkereszt.

A könyv erről az idén éppen 100 éves, szürke fém háborús emlékjelről szól, amely első megközelítésben nem is tekinthető hagyományos értelemben vett kitüntetésnek. Hiszen odaítéléséhez nem kellett kiemelkedő hőstettet végrehajtani, elég volt „csupán” 12 heti tűzvonalbeli frontszolgálat igazolása. Azonban az alapító parancs szavai szerint I. (IV.) Károly császár és király jól látta, hogy ennek a háborúnak − példaként elég talán a harci gázok, vagy a repülőgépek bevetésére utalnunk − a korábbiaknál sokkal gyilkosabb, addig nem ismert hevességű, minőségileg megváltozott tartalmú harcaiban való hősies részvétel eleve elismerésre-kitüntetésre érdemes.

Az első világháborús centenárium jó lehetőséget kínál arra, hogy a jelképévé vált kitüntető háborús emlékjelről, a Károly Csapatkeresztről egy lehetőleg minden vonatkozására kiterjedő, a mai ismereteink szerinti legteljesebb publikáció jelenhessen meg. Szerzője a téma komplex bemutatását tűzte ki célul. Az alapítás előzményei, a gyártás konkrétumai mellett részletesen foglalkozik az adományozás feltételeivel, megvalósulásával, buktatóival. Iratanyag, legitimációs jegyek, fényképek sora bizonyítja, hogy a szürke emlékjel már a háború alatt egyre nagyobb megbecsültségnek örvendett.

Az olvasók megismerkedhetnek a Károly Csapatkeresztnek a téma iránt fokozottan érdeklődők által is talán kevéssé ismert Horthy-kori, s későbbi utóéletével. A széleskörű kutatásokon alapuló, gazdag forrásanyag felvonultatásával a szerző olyan kapcsolódó jogszabályi háttérre, sajátosságokra mutat rá, amelyek a maguk idejében rendkívül fontosak és hasznosak voltak, s egyúttal a kitüntetés-ügy széles társadalmi beágyazottságát, jelentőségét példázzák. A szűkebb falerisztikai szakmai irodalom mellett az első világháborúhoz kapcsolódó ismeretterjesztést is gazdagabbá teszi ez a sokoldalú, a témáról korrekt képet nyújtó, mutatós kiadvány.