info@monarchiakiado.hu

+36 70 310 9425

img

Sallay Gergely Pál

Seregszemle fémben, zománcban

A Magyar Királyi Honvédség és leventemozgalom jelvényei 1938-1945

Vásárlás 5 500 Ft

Összefoglaló

„A mellemre kitűztem a rézmedáliát” - énekli büszkén a Harminckettes baka a közismert nótában, és nem véletlenül. Az egyenruhás testületek tagjai minden korban örömest hordták a kitüntető és megkülönböztető jelvényeket, hiszen azok felkeltették a külvilág érdeklődését, s kifejezésre juttatták viselőjük egyéni rátermettségét, sokrétű képzettségét.

A jelvény tárgyi mivoltán túlmutatva, eszmeisége által társaival egybeköti, személyes érdemeiről számot adva öntudatossá teszi a katonát.

A fegyveres erőink által alkalmazott jelvények híven tükrözik saját korukat motívumrendszerük és fizikai kivitelük változásain keresztül, amelyről meggyőződhetünk, ha végiglapozzuk e könyvet, amely több száz színes tárgyfotóval, illetve - részben eddig publikálatlan - archív felvétellel mutatja be az 1938-1945 közötti időszak magyar katonai és katonai vonatkozású jelvényeit.

Szerzője a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Numizmatikai Gyűjteményének gyűjteményvezető főmuzeológusa, akinek a témában már számos tudományos és ismeretterjesztő publikációja látott napvilágot.

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényeinek rendszeréről hasonló átfogó munka korábban még nem született sem magyar, sem idegen nyelven. A Kiadó örömmel és büszkén bocsátja útjára e hiánypótló kötetet, amely számos kérdésben adhat megnyugtató választ a téma iránt érdeklődő Olvasó számára, és amely exkluzív jellegénél fogva minden történelmet szerető ember könyvtárának megbecsült darabja lehet.